Friday, November 13, 2009

حبل من الناس حبل من الله

Allah s.wt. berfirman:
"Takutlah kepada allah yang pinta-meminta kamu dengan namaNya dan (takutlah akan memutuskan) silaturrahim."

Kepada allah kita sentiasa mengadu domba dan meminta apa yan kita perlukan, kita sentiasa mengharap allah dapat memberi kesenangan dan kemudahan dalam melaksanakan urusan kita. Kita sentiasa inginkan yang terbaik dalam merancang keperluan dan kehendak kita sebagai seorang manusia yang sentiasa inginkan kesempurnaan dan keselesaan. Namun pernahkah kita ingat akan janji dan perintah allah supaya taat suruhan dan tinggalkan laranganNya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian, tiada cacat cela, tiada kurang sedikit pun, dan apa yang kurang telah dijanjikan allah taala kebahagiaan di akhirat kelak.

Menghubungkan silaturrahim adalah satu amalan yang amat dituntut sebagaimana firman di atas. Takutlah kepada allah jika kamu ingin memutuskan hubungan silaturrahim. sesungguhnya menghububungkan hubungan persaudaraan antara manusia bererti kita menghubungkan diri dengan Allah s.w.t, tetapi jika kita memutuskan hubungan sesama manusia beerti kita memutuskan hubungan dengan Allah s.w.t.

Apakah kita ingin Allah tiada bersama kita?, di mana kita ingin mengadu dan memohon sekiranya allah tidak lagi bersama kita. Kita mesti sentiasa memohon agar mendapat cinta allah,cinta hakiki. Tiada yang lebih berhak dicintai melebihi Nya yang maha agung lagi terpelihara. carilah cinta allah di mana shaja kita berada... Cinta Allah adalah sentiasa melaksanakan arahanNya dan meninggalkan laranganNya. Bukan susah untuk melakukannya tetapi susah untuk mengamalkannya (istiqomah).

(H.R. Tarmizi berkata: Ini Hadis Hasan). Lalu Imam Bukhari Muslim merawikan: Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan. Yakni kata Sufyan, "Memutuskan silaturrahim". Imam Ahmad merawikan dengan sanad para perawinya yang tsiqah, "amal-amal Bani Adam setiap khamis malam jumaat dinaikkan. Maka tidak diterima amal orang yang memutuskan silaturrahim.

Dari Jabir r.a, dia berkata,"Rasulallah SAW mengahmpiri kami di saat kami sedang berkumpul seraya baginda bersabda:
"Wahai kaum muslimin, takutlah kepada Allah dan lakukan silaturrahim. Sesungguhnya tidak ada pahala yang lebih cepat daripada silaturrahim. hindarkan kelacutan sebab tidak ada seksa yang lebih cepat dari seksa lacut dan hindarkan menderhakai kedua orang tua sebab ingin Syurga yang tercium dari perjalanan seribu tahun demi Allah tidak akan tercium oleh orang yang derhaka kepada kedua orang tuan, tidak pula oleh orang tua yang berzina atau jiran yang sombong itu hanya milik Allah."


No comments:

sedetik bersama seribu makna