Sunday, January 3, 2010

Tidak Waspada

Orang yang berjuang di jalan Allah kadang merasa bangga dengan dirinya. Jika ia tidak berwaspada dan melakukan muhasabah diri, perasaan bangga tersebut akan membuatnya meremehkan dan melekehkan kemampuan orang lain sehingga menjadi sikap ghurur. Oleh kerana itu, Islam menganjurkan kepada orang-orang mukmin untuk selalu waspada dan melakukan muhasabah secara berterusan.Allah s.w.t berfirman, "wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan lihatlah oleh dirimu apa yang telah dilakukan (sebagai bekal) menghadapi esok hari, dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hasyr:18

No comments:

sedetik bersama seribu makna